Rozvoj pre všetky generácie vďaka puzzliam? Čuduj sa svete, je to tak!

Rozvoj pre všetky generácie vďaka dreveným puzzliam? Čuduj sa svete, je to tak!

 

Aj keď to nie je úplne očividné, skladanie našich drevených puzzlí so sebou prináša celú radu pozitívnych „vedľajších“ efektov. Jedným z nich je práve rozvoj ľudskej osobnosti a tréning najrôznejších schopností. Síce je to dôležité hlavne v detskom veku, v období prirodzene najintenzívnejšieho vývoju ľudskej osobnosti, ani dospelým takýto tréning určite neuškodí. Pre seniorov je to opäť viac ako žiadúce. Pýtate sa, aké schopnosti to konkrétne sú a chceli by ste o tom vedieť viac? Tak potom čítajte ďalej...

Drevené puzzle CoolArts - rozvoj pamati a predstavivosti

·       Rozvoj jemnej motoriky

Jemná motorika zahrňuje úchopové schopnosti ruky a jednotlivých prstov, ktoré potrebujeme predovšetkým k jemnému zaobchádzaniu s predmetmi či vykonávaniu rôznych činností. Činnosti jemnej motoriky však nejde oddeliť ani od rozvoja ďalších dôležitých oblastí a to napríklad grafomotoriky, audiomotoriky a podobne.

Vedeli ste, že rozvoj jemnej motoriky súvisí s rozvojom reči? Centrum pre jemnú motoriku a reč totiž „sídli“ v rovnakej časti mozgu. Takže rozvojom jemnej motoriky nepriamo podporujete aj rozvoj rečového centra.

A toto všetko môžete trénovať „obyčajným“ skladaním puzzlí z dreva. Otáčanie a spájanie malých dielikov vyžaduje zapojenie jemných svalov či svalových skupín na ruke, celkovú obratnosť ruky či cielené a presné mikropohyby. Čo je dôležité aj pre dospelých, pretože človek, ako všetko živé okolo nás, buď rastie, múdrie a rozvíja sa alebo vedne, chabne. Občasný tréning, stimul mozgu formou hravej meditácie a prečistenia mysle formou skladania drevených puzzlí pre dospelých je vždy na mieste.

 

Drevené puzzle - rozvoj, logicke myslenie

·       Rozvoj logického myslenia

Schopnosť logicky uvažovať je určite jednou z tých najpodstatnejších a najkľúčovejších schopností ľudskej osobnosti.  Psychológovia sa zhodujú, že logické myslenie sa začína intenzívne vyvíjať približne okolo štvrtého roku a práve preto je toto ideálna doba, čo najviac túto schopnosť podporiť a prichystať impulzy, ktoré jej rastu napomôžu.

Logické myslenie je veľmi dôležité. A to nielen pre technické, matematické či programátorské problémy, ale  predovšetkým preto, aby ľudská osobnosť bola schopná riešiť rozmanité životné situácie.

A ako puzzle rozvíjajú logické myslenie? Jednoducho. Bez jeho použitia puzzle neposkladáme. Na to, aby sme z jednotlivých malých dielikov poskladali súvislý obrázok je totiž potrebná určitá logická stratégia, plán, podľa ktorého budeme postupovať. 

 

Drevené puzzle pre dospelých CoolArts vyvazene hemisfery

·       Rozvoj pamäti a predstavivosti

Pamäť sa skôr ako schopnosť definuje ako psychický proces, vďaka ktorému vo vedomí ľudskej osobnosti vzniká odraz minulého prežívania. Vďaka pamäti vieme opakovane použiť osvojené návyky, zručnosti či vedomosti. Každopádne aj pamäť ako takú je dôležité trénovať a je možné ju aj rozvíjať. V podstate čím viac ju trénujeme, tým viac sme si schopní zapamätať a menej zabúdame.

Pri skladaní jednotlivých malých častí puzzle a ich vzájomnom spájaní, trénujeme predovšetkým krátkodobú pamäť. Deje sa to tak, že si musíme pamätať, kde jednotlivé časti puzzle sú a v kombinácii s predstavivosťou (pretože potrebujeme akúsi predstavu niečoho budúceho, niečoho, čo ešte nie je vytvorené) vytvárame postupným procesom konečný obrázok.

Drevené puzzle, to je jednoducho čarovný svet schovaný v obyčajnej krabičke. Skrýva v sebe oveľa viac ako sa na prvý pohľad zdá. A ešte je to aj zábava. Pre malých aj veľkých!

 

CoolArts - Svet neobyčajných puzzlí :)